EkumenickýIzaiáš6,9

Izaiáš 6:9

Po­vedal: Choď a po­vedz tomuto národu: Počúvaj­te, len počúvaj­te, ale nerozumej­te, hľaďte, len sa dívaj­te, ale necháp­te!


Verš v kontexte

8 Po­tom som počul hlas Pána, ktorý po­vedal: Koho mám po­slať, kto ta pôj­de? Po­vedal som: Hľa, tu som, pošli mňa! 9 Po­vedal: Choď a po­vedz tomuto národu: Počúvaj­te, len počúvaj­te, ale nerozumej­te, hľaďte, len sa dívaj­te, ale necháp­te! 10 Urob bez­cit­ným srd­ce toh­to ľudu, za­pchaj mu uši a za­stri oči, aby očami ne­videl a ušami ne­počul, aby jeho srd­ce nechápalo, ne­ob­rátil sa a ne­vy­zdravel.

späť na Izaiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 A riekol: Iď a po­vieš tomuto ľudu: Počuť počuj­te, ale ne­porozumej­te, i hľadieť hľaďte, ale ne­poz­naj­te!

Evanjelický

9 A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvaj­te len, počúvaj­te, ale nerozumej­te, hľaďte len, hľaďte, ale necháp­te!

Ekumenický

9 Po­vedal: Choď a po­vedz tomuto národu: Počúvaj­te, len počúvaj­te, ale nerozumej­te, hľaďte, len sa dívaj­te, ale necháp­te!

Bible21

9 Teh­dy ře­kl: „Jdi a vy­řiď to­muto lidu: ‚Slyšte a po­s­lou­chej­te, ale nerozumějte, hleďte a dívej­te se, ale nevězte!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček