EkumenickýIzaiáš6,8

Izaiáš 6:8

Po­tom som počul hlas Pána, ktorý po­vedal: Koho mám po­slať, kto ta pôj­de? Po­vedal som: Hľa, tu som, pošli mňa!


Verš v kontexte

7 Dot­kol sa mi perí a po­vedal: Hľa, toto sa dot­klo tvojich perí, zmiz­la tvoja vina a tvoj hriech je od­stránený. 8 Po­tom som počul hlas Pána, ktorý po­vedal: Koho mám po­slať, kto ta pôj­de? Po­vedal som: Hľa, tu som, pošli mňa! 9 Po­vedal: Choď a po­vedz tomuto národu: Počúvaj­te, len počúvaj­te, ale nerozumej­te, hľaďte, len sa dívaj­te, ale necháp­te!

späť na Izaiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­tom som počul hlas Pánov, ktorý hovoril: Koho pošlem, a kto nám poj­de? V­tedy som po­vedal: Hľa, tu som, pošli ma.

Evanjelický

8 A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôj­de? Nato som po­vedal: Tu som ja, pošli mňa!

Ekumenický

8 Po­tom som počul hlas Pána, ktorý po­vedal: Koho mám po­slať, kto ta pôj­de? Po­vedal som: Hľa, tu som, pošli mňa!

Bible21

8 Po­tom jsem us­lyšel Pánův hlas: „Ko­ho pošlu? Kdo nám půjde?“ „Zde jsem, poš­li mě!“ od­po­věděl jsem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček