EkumenickýIzaiáš57,17

Izaiáš 57:17

Hneval som sa pre jeho hriech cham­tivos­ti, bil som ho so za­krytou tvárou a zlos­til som sa. On však od­vrátený išiel ces­tou svoj­ho srd­ca


Verš v kontexte

16 Lebo nebudem sa večne sporiť ani sa nebudem ustavične hnevať, veď ochabol predo mnou duch aj duše, ktoré som utvoril. 17 Hneval som sa pre jeho hriech cham­tivos­ti, bil som ho so za­krytou tvárou a zlos­til som sa. On však od­vrátený išiel ces­tou svoj­ho srd­ca 18 a jeho ces­ty som videl. Ja ho však uzdravím, budem ho viesť, od­mením ho útechou. A smútiacim za ním

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

17 Pre ne­právosť jeho lakom­stva som sa roz­hneval a zbil som ho, skryl som s­voju tvár a hneval som sa, a tak išiel, od­vrátený, ces­tou svoj­ho srd­ca.

Evanjelický

17 Pre hriech jeho cham­tivos­ti som sa roz­hneval, zbil som ho, skryl som sa a hneval, on však, od­vrátený, šiel ces­tou svoj­ho srd­ca.

Ekumenický

17 Hneval som sa pre jeho hriech cham­tivos­ti, bil som ho so za­krytou tvárou a zlos­til som sa. On však od­vrátený išiel ces­tou svoj­ho srd­ca

Bible21

17 Roz­lí­til jsem se nad hří­chem je­jich lakoty, bil jsem je ve svém hněvu skryt, oni však stále po svém od­cháze­li pryč.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček