EkumenickýIzaiáš57,18

Izaiáš 57:18

a jeho ces­ty som videl. Ja ho však uzdravím, budem ho viesť, od­mením ho útechou. A smútiacim za ním


Verš v kontexte

17 Hneval som sa pre jeho hriech cham­tivos­ti, bil som ho so za­krytou tvárou a zlos­til som sa. On však od­vrátený išiel ces­tou svoj­ho srd­ca 18 a jeho ces­ty som videl. Ja ho však uzdravím, budem ho viesť, od­mením ho útechou. A smútiacim za ním 19 kladiem na pery plod chvály. Po­koj, po­koj ďalekému i blíz­kemu — hovorí Hos­podin — ja ich uzdravím.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

18 Vidím jeho ces­ty, avšak ho uzdravím a po­vediem ho a na­hradím rôz­nym po­tešením jemu i tým, ktorí s ním smútili.

Evanjelický

18 Videl som jeho ces­ty; ale uzdravím ho a po­vediem, od­platím mu po­tešením. Jeho smútiacim

Ekumenický

18 a jeho ces­ty som videl. Ja ho však uzdravím, budem ho viesť, od­mením ho útechou. A smútiacim za ním

Bible21

18 Vi­děl jsem je­jich ces­ty – přesto je uzdravím, znovu je po­ve­du a útě­chu jim navrátím,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček