EkumenickýIzaiáš57,16

Izaiáš 57:16

Lebo nebudem sa večne sporiť ani sa nebudem ustavične hnevať, veď ochabol predo mnou duch aj duše, ktoré som utvoril.


Verš v kontexte

15 lebo tak­to hovorí Naj­vyšší a Vznešený, čo tróni večne a sväté je jeho meno. Pre­bývam na vy­sokom a svätom mies­te so skrúšeným a po­kor­ným v duchu, aby som oživil ducha po­kor­ných a srd­ce skrúšených. 16 Lebo nebudem sa večne sporiť ani sa nebudem ustavične hnevať, veď ochabol predo mnou duch aj duše, ktoré som utvoril. 17 Hneval som sa pre jeho hriech cham­tivos­ti, bil som ho so za­krytou tvárou a zlos­til som sa. On však od­vrátený išiel ces­tou svoj­ho srd­ca

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo sa nebudem na veky pravotiť ani sa nebudem večne hnevať, lebo by zmizol duch zp­red mojej tvári i duše, k­toré som ja učinil.

Evanjelický

16 Lebo nebudem sa prieť naveky a nebudem sa navždy hnevať; lebo zmizol by duch spred mojej tváre i dýchanie, ktoré som ja utvoril.

Ekumenický

16 Lebo nebudem sa večne sporiť ani sa nebudem ustavične hnevať, veď ochabol predo mnou duch aj duše, ktoré som utvoril.

Bible21

16 Ne­bu­du stále vznášet výčitky, nebudu se hněvat navěky – vž­dyť by se pře­de mnou každý duch zhroutil, každá duše, již jsem uči­nil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček