EkumenickýIzaiáš57,15

Izaiáš 57:15

lebo tak­to hovorí Naj­vyšší a Vznešený, čo tróni večne a sväté je jeho meno. Pre­bývam na vy­sokom a svätom mies­te so skrúšeným a po­kor­ným v duchu, aby som oživil ducha po­kor­ných a srd­ce skrúšených.


Verš v kontexte

14 On hovorí: Navážaj­te, navážaj­te, urov­návaj­te ces­tu, od­stráňte pre­kážky z cesty môj­ho ľudu, 15 lebo tak­to hovorí Naj­vyšší a Vznešený, čo tróni večne a sväté je jeho meno. Pre­bývam na vy­sokom a svätom mies­te so skrúšeným a po­kor­ným v duchu, aby som oživil ducha po­kor­ných a srd­ce skrúšených. 16 Lebo nebudem sa večne sporiť ani sa nebudem ustavične hnevať, veď ochabol predo mnou duch aj duše, ktoré som utvoril.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo tak­to hovorí vy­soký a vznešený, ktorý obýva večnosť, ktorého meno je Svätý: Bývam na výsosti a na svätom mies­te a s tým, kto je zdr­teného a poníženého ducha, oživujúc ducha ponížených a oživujúc i srdce zdr­tených.

Evanjelický

15 Lebo tak­to vraví Vy­výšený a Vznešený, obyvateľ večnos­ti, ktorého meno je Svätý: Pre­bývam na výšinách a vo svätos­ti aj pri tom, kto je skrúšený a po­kor­ný duchom, aby som oživil ducha po­kor­ných a oživil ducha skrúšených.

Ekumenický

15 lebo tak­to hovorí Naj­vyšší a Vznešený, čo tróni večne a sväté je jeho meno. Pre­bývam na vy­sokom a svätom mies­te so skrúšeným a po­kor­ným v duchu, aby som oživil ducha po­kor­ných a srd­ce skrúšených.

Bible21

15 Toto praví ten Vznešený a Vyvýšený, jenž ži­je ve věčnosti a má jméno Svatý: Žiji vy­soko a ve svatosti, ale i s tím, kdo je sklíčený a pokorný, abych oživil du­cha pokorných, abych oživil srd­ce sklíčených.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček