EkumenickýIzaiáš56,2

Izaiáš 56:2

Blažený človek, čo tak koná, a ľud­ský tvor, čo sa toho pri­dŕža, za­chováva sobotu, ne­znes­väcuje ju, dáva si po­zor na ruku, aby ne­urobila nič zlé.


Verš v kontexte

1 Tak­to hovorí Hos­podin: Za­chovaj­te právo a vy­sluhuj­te spravod­livosť, lebo blíz­ko je moja spása, už príde, a moja spravod­livosť sa ukáže. 2 Blažený človek, čo tak koná, a ľud­ský tvor, čo sa toho pri­dŕža, za­chováva sobotu, ne­znes­väcuje ju, dáva si po­zor na ruku, aby ne­urobila nič zlé. 3 Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pri­pojil k Hospodinovi: Hos­podin ma iste vy­lúči zo svoj­ho ľudu — a eunuch nech nehovorí: Hľa, ja som suchý strom.

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

2 Blaho­slavený človek, k­torý to činí, a syn človeka, k­torý sa toho drží, k­torý ostríha sobotu, aby jej ne­poškv­rňoval, a ktorý os­tríha svoju ruku, aby ne­učinila ničoho zlého!

Evanjelický

2 Blaho­slavený je muž, čo tak koná, a človek, čo sa toho drží: pred znes­vätením za­chováva sviatočný deň, chráni si ruku, aby ne­páchala nijaké zlo.

Ekumenický

2 Blažený človek, čo tak koná, a ľud­ský tvor, čo sa toho pri­dŕža, za­chováva sobotu, ne­znes­väcuje ju, dáva si po­zor na ruku, aby ne­urobila nič zlé.

Bible21

2 Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává so­bo­tu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od vše­ho zla.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček