Bible21Izaiáš56,2

Izaiáš 56:2

Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává so­bo­tu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od vše­ho zla.


Verš v kontexte

1 Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte sprave­dlivě – vž­dyť má spása už je blízko, má sprave­dlnost zjeví se! 2 Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává so­bo­tu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od vše­ho zla. 3 Ať tedy neříká žádný cizinec, který se připo­jil k Hospodinu: „Hospodin mě zce­la jis­těvyloučí ze svého lidu.“ Ať také neříká žádný kleštěnec: „Jsem podobný su­ché­mu stromu.“

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

2 Blaho­slavený človek, k­torý to činí, a syn človeka, k­torý sa toho drží, k­torý ostríha sobotu, aby jej ne­poškv­rňoval, a ktorý os­tríha svoju ruku, aby ne­učinila ničoho zlého!

Evanjelický

2 Blaho­slavený je muž, čo tak koná, a človek, čo sa toho drží: pred znes­vätením za­chováva sviatočný deň, chráni si ruku, aby ne­páchala nijaké zlo.

Ekumenický

2 Blažený človek, čo tak koná, a ľud­ský tvor, čo sa toho pri­dŕža, za­chováva sobotu, ne­znes­väcuje ju, dáva si po­zor na ruku, aby ne­urobila nič zlé.

Bible21

2 Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává so­bo­tu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od vše­ho zla.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček