EkumenickýIzaiáš56,3

Izaiáš 56:3

Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pri­pojil k Hospodinovi: Hos­podin ma iste vy­lúči zo svoj­ho ľudu — a eunuch nech nehovorí: Hľa, ja som suchý strom.


Verš v kontexte

2 Blažený človek, čo tak koná, a ľud­ský tvor, čo sa toho pri­dŕža, za­chováva sobotu, ne­znes­väcuje ju, dáva si po­zor na ruku, aby ne­urobila nič zlé. 3 Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pri­pojil k Hospodinovi: Hos­podin ma iste vy­lúči zo svoj­ho ľudu — a eunuch nech nehovorí: Hľa, ja som suchý strom. 4 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin eunuchom, ktorí za­chovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu, a pri­dŕžajú sa mojej zmluvy:

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

3 Nech tedy ne­povie syn cudzin­ca, ktorý sa pri­pojil k Hos­podinovi, vraj do­is­ta ma od­delí Hos­podin od svoj­ho ľudu. Ani nech ne­povie kleštenec: Hľa, ja som suchý strom!

Evanjelický

3 Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pri­pojil k Hos­podinovi: Hos­podin ma cel­kom od­delí od svoj­ho ľudu! A nech ne­povie eunuch: Aj­hľa, som suchý strom!

Ekumenický

3 Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pri­pojil k Hospodinovi: Hos­podin ma iste vy­lúči zo svoj­ho ľudu — a eunuch nech nehovorí: Hľa, ja som suchý strom.

Bible21

3 Ať tedy neříká žádný cizinec, který se připo­jil k Hospodinu: „Hospodin mě zce­la jis­těvyloučí ze svého lidu.“ Ať také neříká žádný kleštěnec: „Jsem podobný su­ché­mu stromu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček