EkumenickýIzaiáš44,5

Izaiáš 44:5

Jeden hovorí: Pat­rím Hos­podinovi, druhý sa na­zve menom Jákoba, iný na­píše rukou: Hos­podinov a na­zve sa menom Iz­raela.


Verš v kontexte

4 Vy­ras­tú ako tráva upro­stred vôd, ako vŕby na brehoch po­tokov. 5 Jeden hovorí: Pat­rím Hos­podinovi, druhý sa na­zve menom Jákoba, iný na­píše rukou: Hos­podinov a na­zve sa menom Iz­raela. 6 Tak­to hovorí Hos­podin, kráľ Iz­raela, jeho osloboditeľ, Hos­podin zá­stupov: Ja som pr­vý a po­sled­ný, ok­rem mňa niet Boha.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

5 Ten­to po­vie: Ja som Hos­podinov, a tam­ten bude vzývať meno Boha Jakobovho, a iný sa zapíše svojou rukou Hos­podinovi a pri­dá si meno Iz­rael.

Evanjelický

5 Tam­ten po­vie: Som Hos­podinov, a onen sa na­zve menom Jákobovým. Tam­ten si na­píše na ruku: Hos­podinov, a dá si čest­né meno Iz­rael.

Ekumenický

5 Jeden hovorí: Pat­rím Hos­podinovi, druhý sa na­zve menom Jákoba, iný na­píše rukou: Hos­podinov a na­zve sa menom Iz­raela.

Bible21

5 Je­den řekne: „Patřím Hos­po­di­nu“ a druhý Jáko­bovo jméno ponese, další si na ruku na­píše „Hos­po­dinův“ a při­jme jméno Iz­rael.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček