EkumenickýIzaiáš44,4

Izaiáš 44:4

Vy­ras­tú ako tráva upro­stred vôd, ako vŕby na brehoch po­tokov.


Verš v kontexte

3 Lebo vy­lejem vodu na smäd­nú pôdu a vod­né toky na súš. Vy­lejem svoj­ho ducha na tvoje po­tom­stvo a svoje požeh­nanie na tvojich po­tom­kov. 4 Vy­ras­tú ako tráva upro­stred vôd, ako vŕby na brehoch po­tokov. 5 Jeden hovorí: Pat­rím Hos­podinovi, druhý sa na­zve menom Jákoba, iný na­píše rukou: Hos­podinov a na­zve sa menom Iz­raela.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

4 a budú rásť na spôsob trávy, jako vr­bina pri po­tokoch vody.

Evanjelický

4 Poras­tú ako tráva medzi vodami, ako vŕby pri vod­ných tokoch.

Ekumenický

4 Vy­ras­tú ako tráva upro­stred vôd, ako vŕby na brehoch po­tokov.

Bible21

4 takže po­rostou jako tráva na lou­cea jako vrby u ře­ky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček