EkumenickýIzaiáš44,6

Izaiáš 44:6

Tak­to hovorí Hos­podin, kráľ Iz­raela, jeho osloboditeľ, Hos­podin zá­stupov: Ja som pr­vý a po­sled­ný, ok­rem mňa niet Boha.


Verš v kontexte

5 Jeden hovorí: Pat­rím Hos­podinovi, druhý sa na­zve menom Jákoba, iný na­píše rukou: Hos­podinov a na­zve sa menom Iz­raela. 6 Tak­to hovorí Hos­podin, kráľ Iz­raela, jeho osloboditeľ, Hos­podin zá­stupov: Ja som pr­vý a po­sled­ný, ok­rem mňa niet Boha. 7 Kto je ako ja, nech sa oz­ve, nech mi to oznámi a predos­trie. Kto oznámil budúc­nosť od­dáv­na? Nech mu len ohlásia to, čo príde.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

6 Tak­to hovorí Hos­podin, Kráľ Iz­raelov, a jeho vy­kupiteľ, Hos­podin Zá­stupov: Ja som prvý a ja som i posledný, a krome mňa niet Boha

Evanjelický

6 Tak­to vraví Hos­podin, kráľ Iz­raela a jeho Vy­kupiteľ, Hos­podin moc­nos­tí: Ja som pr­vý, ja som i po­sled­ný, ok­rem mňa nieto Boha.

Ekumenický

6 Tak­to hovorí Hos­podin, kráľ Iz­raela, jeho osloboditeľ, Hos­podin zá­stupov: Ja som pr­vý a po­sled­ný, ok­rem mňa niet Boha.

Bible21

6 Toto praví Hospodin, král a vy­ku­pi­tel Iz­rae­le, Hos­po­din zástupů: Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě není žádný Bůh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček