RoháčekIzaiáš44,5

Izaiáš 44:5

Ten­to po­vie: Ja som Hos­podinov, a tam­ten bude vzývať meno Boha Jakobovho, a iný sa zapíše svojou rukou Hos­podinovi a pri­dá si meno Iz­rael.


Verš v kontexte

4 a budú rásť na spôsob trávy, jako vr­bina pri po­tokoch vody. 5 Ten­to po­vie: Ja som Hos­podinov, a tam­ten bude vzývať meno Boha Jakobovho, a iný sa zapíše svojou rukou Hos­podinovi a pri­dá si meno Iz­rael. 6 Tak­to hovorí Hos­podin, Kráľ Iz­raelov, a jeho vy­kupiteľ, Hos­podin Zá­stupov: Ja som prvý a ja som i posledný, a krome mňa niet Boha

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

5 Ten­to po­vie: Ja som Hos­podinov, a tam­ten bude vzývať meno Boha Jakobovho, a iný sa zapíše svojou rukou Hos­podinovi a pri­dá si meno Iz­rael.

Evanjelický

5 Tam­ten po­vie: Som Hos­podinov, a onen sa na­zve menom Jákobovým. Tam­ten si na­píše na ruku: Hos­podinov, a dá si čest­né meno Iz­rael.

Ekumenický

5 Jeden hovorí: Pat­rím Hos­podinovi, druhý sa na­zve menom Jákoba, iný na­píše rukou: Hos­podinov a na­zve sa menom Iz­raela.

Bible21

5 Je­den řekne: „Patřím Hos­po­di­nu“ a druhý Jáko­bovo jméno ponese, další si na ruku na­píše „Hos­po­dinův“ a při­jme jméno Iz­rael.