EkumenickýIzaiáš44,13

Izaiáš 44:13

Tesár naťahuje šnúru, vy­meriava drevo, vy­značuje ob­rysy, za­kresľuje kružid­lom, až mu dá podobu muža, vznešeného človeka, aby mohol pre­bývať v chráme.


Verš v kontexte

12 Kováč kuje železo, opracúva ho v ohni, stvárňuje ho kladivom, kuje ho moc­ným ramenom. Vy­hlad­ne pri­tom a vy­silí sa, ne­pije vodu a unaví sa. 13 Tesár naťahuje šnúru, vy­meriava drevo, vy­značuje ob­rysy, za­kresľuje kružid­lom, až mu dá podobu muža, vznešeného človeka, aby mohol pre­bývať v chráme. 14 Zo­tne si céd­re, vez­me si cyp­rus a dub, vy­berie si spomedzi les­ných stromov, za­sadí borovicu, no vzrast jej dá dážď.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

13 Kreše kusy dreva; ťahá šnúru; označuje to tužkou; robí to rezák­mi a značí to kružid­lom; spraví to jako čo by podobu muža, jako oz­dobu človeka, aby to sedelo doma.

Evanjelický

13 Tesár šnúrou meria drevo a ob­kresľuje ho tuhou; pracuje na ňom dlátami a kružid­lom ho ob­kresľuje; urobí z neho podobu muža ako stat­ného človeka, aby býval v dome.

Ekumenický

13 Tesár naťahuje šnúru, vy­meriava drevo, vy­značuje ob­rysy, za­kresľuje kružid­lom, až mu dá podobu muža, vznešeného človeka, aby mohol pre­bývať v chráme.

Bible21

13 Řez­bář tu modlu měří šňůroua za­kres­luje křídou, opracovává ji dláty, rýsuje kružítky. Zhotoví z toho lid­ský tvar, skvělou podo­biz­nu člověka, aby v do­mě sedě­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček