EkumenickýIzaiáš44,14

Izaiáš 44:14

Zo­tne si céd­re, vez­me si cyp­rus a dub, vy­berie si spomedzi les­ných stromov, za­sadí borovicu, no vzrast jej dá dážď.


Verš v kontexte

13 Tesár naťahuje šnúru, vy­meriava drevo, vy­značuje ob­rysy, za­kresľuje kružid­lom, až mu dá podobu muža, vznešeného človeka, aby mohol pre­bývať v chráme. 14 Zo­tne si céd­re, vez­me si cyp­rus a dub, vy­berie si spomedzi les­ných stromov, za­sadí borovicu, no vzrast jej dá dážď. 15 Drevo slúži človeku ako palivo, vez­me z neho a zo­hreje sa, založí oheň a na­pečie chlieb; aj boha z neho urobí a klania sa mu, urobí mod­lu a uc­tieva ju.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

14 Ide si zoťať ced­ry; vez­me hrab a dub a vy­berie si pev­né medzi stromami lesa; za­sadí jasen, a dážď pôsobí vzrast.

Evanjelický

14 Vy­tne si céd­re, pri­berie cér a dub a vy­berie si spomedzi les­ných stromov; za­sadí sm­rek, ktorému dážď dáva vzrast.

Ekumenický

14 Zo­tne si céd­re, vez­me si cyp­rus a dub, vy­berie si spomedzi les­ných stromov, za­sadí borovicu, no vzrast jej dá dážď.

Bible21

14 Před­tím však mu­sel ced­ry pokácet, vybrat si duby nebo cypřiše; nechal je sí­lit mezi stro­my v lese, zasadil sosnu a rost­la s deštěm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček