EvanjelickýIzaiáš44,13

Izaiáš 44:13

Tesár šnúrou meria drevo a ob­kresľuje ho tuhou; pracuje na ňom dlátami a kružid­lom ho ob­kresľuje; urobí z neho podobu muža ako stat­ného človeka, aby býval v dome.


Verš v kontexte

12 Kováč robí sekeru v žiari uhlia a kladivami ju for­muje; kuje ju svojím sil­ným ramenom; pri­tom vy­hlad­ne, tak že ani silu ne­má, ne­pije vodu a unaví sa. 13 Tesár šnúrou meria drevo a ob­kresľuje ho tuhou; pracuje na ňom dlátami a kružid­lom ho ob­kresľuje; urobí z neho podobu muža ako stat­ného človeka, aby býval v dome. 14 Vy­tne si céd­re, pri­berie cér a dub a vy­berie si spomedzi les­ných stromov; za­sadí sm­rek, ktorému dážď dáva vzrast.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

13 Kreše kusy dreva; ťahá šnúru; označuje to tužkou; robí to rezák­mi a značí to kružid­lom; spraví to jako čo by podobu muža, jako oz­dobu človeka, aby to sedelo doma.

Evanjelický

13 Tesár šnúrou meria drevo a ob­kresľuje ho tuhou; pracuje na ňom dlátami a kružid­lom ho ob­kresľuje; urobí z neho podobu muža ako stat­ného človeka, aby býval v dome.

Ekumenický

13 Tesár naťahuje šnúru, vy­meriava drevo, vy­značuje ob­rysy, za­kresľuje kružid­lom, až mu dá podobu muža, vznešeného človeka, aby mohol pre­bývať v chráme.

Bible21

13 Řez­bář tu modlu měří šňůroua za­kres­luje křídou, opracovává ji dláty, rýsuje kružítky. Zhotoví z toho lid­ský tvar, skvělou podo­biz­nu člověka, aby v do­mě sedě­la.