EkumenickýIzaiáš38,16

Izaiáš 38:16

Pane, žijem, lebo moje srd­ce dôveruje tebe, len v tom je život môj­ho ducha. Uzdrav ma a do­praj mi žiť!


Verš v kontexte

15 Čo môžem hovoriť? Veď čo mi on po­vedal, to aj urobil. Budem ťa chváliť po všet­ky svoje roky, aj keď mám hor­kosť v duši. 16 Pane, žijem, lebo moje srd­ce dôveruje tebe, len v tom je život môj­ho ducha. Uzdrav ma a do­praj mi žiť! 17 Hľa, moja veľká tr­p­kosť mi do­dala po­koj. Ty si mi za­chránil život pred hrobom záhuby, lebo všet­ky moje hriechy si za­hodil za chr­bát.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

16 Môj Pane, s tým žijú ľudia! A keď aj vo všet­kom tom ­tr­vá život môj­ho ducha, jed­nako si ma uzdravil a oživil.

Evanjelický

16 Pane, na­priek tomu budem žiť, a len v tom je život môj­ho ducha. Uzdrav ma a do­voľ mi žiť!

Ekumenický

16 Pane, žijem, lebo moje srd­ce dôveruje tebe, len v tom je život môj­ho ducha. Uzdrav ma a do­praj mi žiť!

Bible21

16 Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání – ­ty jsi mě uz­dravil a oživil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček