EkumenickýIzaiáš38,17

Izaiáš 38:17

Hľa, moja veľká tr­p­kosť mi do­dala po­koj. Ty si mi za­chránil život pred hrobom záhuby, lebo všet­ky moje hriechy si za­hodil za chr­bát.


Verš v kontexte

16 Pane, žijem, lebo moje srd­ce dôveruje tebe, len v tom je život môj­ho ducha. Uzdrav ma a do­praj mi žiť! 17 Hľa, moja veľká tr­p­kosť mi do­dala po­koj. Ty si mi za­chránil život pred hrobom záhuby, lebo všet­ky moje hriechy si za­hodil za chr­bát. 18 Veď pod­svetie ťa nebude velebiť ani sm­rť ťa nebude chváliť a tí, čo zo­stupujú do hrobu, už nedúfajú v tvoju ver­nosť.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

17 Hľa, moja hor­kosť sa mi zmenila na po­koj. A ty si ľúbil moju dušu a vy­tr­hol si ju z jamy záhuby, lebo si za­hodil všet­ky moje hriechy za svoj chr­bát.

Evanjelický

17 Aj­hľa, na moje dob­ro bola moja veľká hor­kosť, Ty si za­choval môj život pred skazonos­nou jamou, lebo si za­hodil za seba všet­ky moje hriechy.

Ekumenický

17 Hľa, moja veľká tr­p­kosť mi do­dala po­koj. Ty si mi za­chránil život pred hrobom záhuby, lebo všet­ky moje hriechy si za­hodil za chr­bát.

Bible21

17 Hle, ta má hořkost nejprudšíse pro­měni­la ve zdraví! Vytrhl jsi mě z jámy nicoty, všechny mé hří­chy za­ho­dil jsi pryč.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček