EkumenickýIzaiáš34,12

Izaiáš 34:12

Jej veľmoži budú volať: Niet kráľov­stva! a všet­ky jej kniežatá zmiz­nú.


Verš v kontexte

11 Zauj­me ju pelikán a jež, sova a kr­kavec budú v nej bývať, roz­tiah­ne nad ňou po­v­raz pus­toty a olov­nicu práz­dnoty. 12 Jej veľmoži budú volať: Niet kráľov­stva! a všet­ky jej kniežatá zmiz­nú. 13 Tŕním za­ras­tú jej paláce, pŕhľavou a bodľačím jej pev­nos­ti, bude príbyt­kom šakalov a obyd­lím pšt­rosov.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

12 Nebude tam jej šľach­ticov, ktorí by vy­hlásili kráľov­stvo, a bude koniec všet­kým jej kniežatám.

Evanjelický

12 Jej šľach­tici zvolajú: Nieto tam kráľov­stva! A bude po všet­kých jej kniežatách.

Ekumenický

12 Jej veľmoži budú volať: Niet kráľov­stva! a všet­ky jej kniežatá zmiz­nú.

Bible21

12 Edo­mští uro­zení už ne­bu­dou mít nic, co by šlo na­zvat královstvím; všichni je­jich vel­moži vy­mizí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček