EkumenickýIzaiáš34,11

Izaiáš 34:11

Zauj­me ju pelikán a jež, sova a kr­kavec budú v nej bývať, roz­tiah­ne nad ňou po­v­raz pus­toty a olov­nicu práz­dnoty.


Verš v kontexte

10 V noci ani vo dne ne­vyhas­ne, ne­us­tále bude z nej vy­stupovať dym, z pokolenia na po­kolenie bude pus­tá, nik cez ňu už ni­kdy ne­prej­de. 11 Zauj­me ju pelikán a jež, sova a kr­kavec budú v nej bývať, roz­tiah­ne nad ňou po­v­raz pus­toty a olov­nicu práz­dnoty. 12 Jej veľmoži budú volať: Niet kráľov­stva! a všet­ky jej kniežatá zmiz­nú.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

11 A zauj­mú ju pelikán a jež; budú v nej bývať kuvik a hav­ran, a roz­tiah­ne po nej mer­nú šnúru tóhu, a použije závažie bóhu.

Evanjelický

11 Usadí sa v nej pelikán a jež, usalaší sa tam výr a kr­kavec. Vy­strie na ňu šnúru zmät­ku a olov­nicu pus­toty.

Ekumenický

11 Zauj­me ju pelikán a jež, sova a kr­kavec budú v nej bývať, roz­tiah­ne nad ňou po­v­raz pus­toty a olov­nicu práz­dnoty.

Bible21

11 Tu zemi ob­sadí pe­likán a výr, sýček a krkavec se v ní uhnízdí; přeměřena bude šňůrou pusto­tya olovnicí prázdno­ty.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček