EvanjelickýIzaiáš34,12

Izaiáš 34:12

Jej šľach­tici zvolajú: Nieto tam kráľov­stva! A bude po všet­kých jej kniežatách.


Verš v kontexte

11 Usadí sa v nej pelikán a jež, usalaší sa tam výr a kr­kavec. Vy­strie na ňu šnúru zmät­ku a olov­nicu pus­toty. 12 Jej šľach­tici zvolajú: Nieto tam kráľov­stva! A bude po všet­kých jej kniežatách. 13 Tŕním za­ras­tú jej paláce, burinou a bodľačou jej pev­nos­ti; bude br­lohom šakalov a obyd­lím pre pšt­rosy.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

12 Nebude tam jej šľach­ticov, ktorí by vy­hlásili kráľov­stvo, a bude koniec všet­kým jej kniežatám.

Evanjelický

12 Jej šľach­tici zvolajú: Nieto tam kráľov­stva! A bude po všet­kých jej kniežatách.

Ekumenický

12 Jej veľmoži budú volať: Niet kráľov­stva! a všet­ky jej kniežatá zmiz­nú.

Bible21

12 Edo­mští uro­zení už ne­bu­dou mít nic, co by šlo na­zvat královstvím; všichni je­jich vel­moži vy­mizí.