EkumenickýIzaiáš3,9

Izaiáš 3:9

Výzor ich tváre ich usvedčuje, svoj hriech roz­hlasujú ako Sodoma, ne­skrývajú ho. Beda im! Sami si pri­volávajú nešťas­tie.


Verš v kontexte

8 Jeruzalem sa totiž rúca, Jud­sko padá, lebo ich reč a skut­ky sú proti Hos­podinovi, čím provokujú jeho vznešený po­hľad. 9 Výzor ich tváre ich usvedčuje, svoj hriech roz­hlasujú ako Sodoma, ne­skrývajú ho. Beda im! Sami si pri­volávajú nešťas­tie. 10 Po­vedz­te spravod­livým, že sa im bude dob­re vodiť; budú jesť ovocie svojich skut­kov.

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Vzoz­renie ich tvári svedčí proti nim, a svoj hriech ohlasujú ako Sodoma, ani ho netaja! Beda ich duši, lebo sami na seba uvodia zlé na od­platu.

Evanjelický

9 Výraz ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech roz­hlasujú ako Sodoma, a ne­taja sa ním. Beda im, lebo si spôsobujú nešťas­tie.

Ekumenický

9 Výzor ich tváre ich usvedčuje, svoj hriech roz­hlasujú ako Sodoma, ne­skrývajú ho. Beda im! Sami si pri­volávajú nešťas­tie.

Bible21

9 Výraz je­jich tváře svědčí pro­ti nim – svůj hřích jak Sodo­ma stavějí na odiv. Běda jim! Přivedli na sebe neštěstí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček