EkumenickýIzaiáš29,5

Izaiáš 29:5

Zá­stup tvojich ne­priateľov bude ako ne­patr­ný prach, množs­tvo násil­níkov ako pleva, ktorú od­veje. Stane sa to náh­le, nečakane.


Verš v kontexte

4 Po­korený zo zeme budeš hovoriť, tvoja reč bude tl­mene znieť z prachu, ako duch mŕt­veho zo zeme za­znie tvoj hlas a z prachu tvoja šepotavá reč. 5 Zá­stup tvojich ne­priateľov bude ako ne­patr­ný prach, množs­tvo násil­níkov ako pleva, ktorú od­veje. Stane sa to náh­le, nečakane. 6 Hos­podin zá­stupov ťa navštívi veľkým hukotom, v hrmení a v zemetrasení, búr­kou a vích­ricou, plameňom stravujúceho ohňa.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

5 Množs­tvo tvojich cudzin­cov bude jako drob­ný prach, a jako plevy, ktoré ta idú, množs­tvo ukrut­níkov, a to sa stane rých­le, tak, čo sa nenaz­dáš.

Evanjelický

5 Množs­tvo tvojich ne­priateľov bude ako roz­vírený prach a množs­tvo ukrut­níkov ako lietajúca pleva. V okamihu, náh­le sa ti stane,

Ekumenický

5 Zá­stup tvojich ne­priateľov bude ako ne­patr­ný prach, množs­tvo násil­níkov ako pleva, ktorú od­veje. Stane sa to náh­le, nečakane.

Bible21

5 Jak prášek ale od­letí horda těch cizáků, z hor­dy těch tyranů bu­dou plevy ve větru. Stane se to náhle, v okamžiku

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček