EkumenickýIzaiáš29,21

Izaiáš 29:21

čo ob­viňovali človeka pre jed­no slovo, čo sud­covi v bráne klád­li osíd­la, čo za nič súdili spravod­livého.


Verš v kontexte

20 Veď zmiz­ne násil­ník, zhynie po­smievač a vy­hubení budú všet­ci, čo za­mýšľali konať ne­právosť, 21 čo ob­viňovali človeka pre jed­no slovo, čo sud­covi v bráne klád­li osíd­la, čo za nič súdili spravod­livého. 22 Pre­to Hos­podin, ktorý vy­kúpil Ab­raháma, hovorí Jákobov­mu domu tak­to: Od­teraz sa už Jákob nebude han­biť, jeho tvár už nez­bled­ne.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

21 ktorí pôsobia to, aby človek hrešil v slove, a tomu, kto tres­ce v bráne, kladú smečky a ničom­nosťou zo­hýňajú spraved­livého v súde.

Evanjelický

21 ktorí pri súd­nom rokovaní ob­viňujú z hriechu človeka, roz­hod­covi kladú v bráne osíd­la a prázd­nymi dôvod­mi od­str­kujú toho, kto je v práve.

Ekumenický

21 čo ob­viňovali človeka pre jed­no slovo, čo sud­covi v bráne klád­li osíd­la, čo za nič súdili spravod­livého.

Bible21

21 ti, kteří pouhým slovem obviňují člověka, ti, kteří na ob­háj­ce chys­tají v bráně past, ti, kdo lží zbavují ne­vinné je­jich práv.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček