Bible21Izaiáš29,21

Izaiáš 29:21

ti, kteří pouhým slovem obviňují člověka, ti, kteří na ob­háj­ce chys­tají v bráně past, ti, kdo lží zbavují ne­vinné je­jich práv.


Verš v kontexte

20 Po­mi­ne to­tiž tyran, drzoun už nebude, každý, kdo si ve zlu li­buje, bude od­straněn – 21 ti, kteří pouhým slovem obviňují člověka, ti, kteří na ob­háj­ce chys­tají v bráně past, ti, kdo lží zbavují ne­vinné je­jich práv. 22 A pro­to Hos­po­din, jenž vy­kou­pil Abraha­ma, říká o domu Jákobovu: Jákob už ne­bu­de dále zahanben, blednout stra­chy už více ne­bu­de.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

21 ktorí pôsobia to, aby človek hrešil v slove, a tomu, kto tres­ce v bráne, kladú smečky a ničom­nosťou zo­hýňajú spraved­livého v súde.

Evanjelický

21 ktorí pri súd­nom rokovaní ob­viňujú z hriechu človeka, roz­hod­covi kladú v bráne osíd­la a prázd­nymi dôvod­mi od­str­kujú toho, kto je v práve.

Ekumenický

21 čo ob­viňovali človeka pre jed­no slovo, čo sud­covi v bráne klád­li osíd­la, čo za nič súdili spravod­livého.

Bible21

21 ti, kteří pouhým slovem obviňují člověka, ti, kteří na ob­háj­ce chys­tají v bráně past, ti, kdo lží zbavují ne­vinné je­jich práv.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček