EkumenickýIzaiáš29,20

Izaiáš 29:20

Veď zmiz­ne násil­ník, zhynie po­smievač a vy­hubení budú všet­ci, čo za­mýšľali konať ne­právosť,


Verš v kontexte

19 Ponížení sa opäť budú tešiť v Hospodinovi a naj­bied­nejší z ľudí budú plesať vo Svätom Iz­raela. 20 Veď zmiz­ne násil­ník, zhynie po­smievač a vy­hubení budú všet­ci, čo za­mýšľali konať ne­právosť, 21 čo ob­viňovali človeka pre jed­no slovo, čo sud­covi v bráne klád­li osíd­la, čo za nič súdili spravod­livého.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo bude koniec ukrut­níkovi, a po­smievač za­hynie, a budú vy­plienení všet­ci, ktorí po­zorujú na már­nosť,

Evanjelický

20 Lebo nebude viac ukrut­níka, za­hynie po­smešník a vy­ťatí budú všet­ci, ktorí chys­tajú ne­právosť,

Ekumenický

20 Veď zmiz­ne násil­ník, zhynie po­smievač a vy­hubení budú všet­ci, čo za­mýšľali konať ne­právosť,

Bible21

20 Po­mi­ne to­tiž tyran, drzoun už nebude, každý, kdo si ve zlu li­buje, bude od­straněn –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček