EkumenickýIzaiáš2,2

Izaiáš 2:2

V budúcich dňoch bude pev­ne stáť vrch Hos­podinov­ho domu na vr­chole hôr vy­výšený nad pahor­ky. Budú k nemu prúdiť všet­ky národy


Verš v kontexte

1 Slovo o Judsku a Jeruzaleme, ktoré vo videní prijal Izai­áš, Ámocov syn. 2 V budúcich dňoch bude pev­ne stáť vrch Hos­podinov­ho domu na vr­chole hôr vy­výšený nad pahor­ky. Budú k nemu prúdiť všet­ky národy 3 a putovať mnohé kmene a po­vedia si: Poďme, vy­stúp­me na Hos­podinov vrch, do domu Jákobov­ho Boha, aby nás po­učil o svojich ces­tách a my budeme kráčať po jeho chod­níkoch. Veď zo Si­ona vy­j­de zákon, Hos­podinovo slovo z Jeruzalema.

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 A stane sa v po­sled­ných dňoch, že bude pev­ne stáť vrch domu Hos­podinov­ho hore na vr­chu vr­chov a bude vy­výšený nad brehy, a po­hr­nú sa k nemu všet­ky národy.

Evanjelický

2 V po­sled­ných dňoch pev­ne bude stáť vrch domu Hos­podinov­ho na vr­chole hôr, vy­výšený bude nad pahor­ky. Po­hr­nú sa k nemu všet­ky národy,

Ekumenický

2 V budúcich dňoch bude pev­ne stáť vrch Hos­podinov­ho domu na vr­chole hôr vy­výšený nad pahor­ky. Budú k nemu prúdiť všet­ky národy

Bible21

2 V po­sledních dnech se přihodí, že hora Hos­po­di­nova domu bude čnítnad hor­ské vrcholy, vysoko nad všech­ny výšiny. Pohrnou se k ní všech­ny náro­dy,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček