Bible21Izaiáš2,2

Izaiáš 2:2

V po­sledních dnech se přihodí, že hora Hos­po­di­nova domu bude čnítnad hor­ské vrcholy, vysoko nad všech­ny výšiny. Pohrnou se k ní všech­ny náro­dy,


Verš v kontexte

1 Toto vi­děl Iza­iáš, syn Amo­sův, o Ju­dovi a Je­ruzalémě: 2 V po­sledních dnech se přihodí, že hora Hos­po­di­nova domu bude čnítnad hor­ské vrcholy, vysoko nad všech­ny výšiny. Pohrnou se k ní všech­ny náro­dy, 3 zástu­py li­dí půjdou se slovy: „Pojďme, vy­stup­me na horu Hospodinovu, k Bohu Jáko­bovu – do jeho domu! Bude nás vy­učovat cestám svý­ma my bu­de­me cho­dit jeho stezkami.“ Ze Si­o­nu bude znít Hos­po­di­novo učení, z Je­ruzalé­ma se jeho slovo rozšíří.

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 A stane sa v po­sled­ných dňoch, že bude pev­ne stáť vrch domu Hos­podinov­ho hore na vr­chu vr­chov a bude vy­výšený nad brehy, a po­hr­nú sa k nemu všet­ky národy.

Evanjelický

2 V po­sled­ných dňoch pev­ne bude stáť vrch domu Hos­podinov­ho na vr­chole hôr, vy­výšený bude nad pahor­ky. Po­hr­nú sa k nemu všet­ky národy,

Ekumenický

2 V budúcich dňoch bude pev­ne stáť vrch Hos­podinov­ho domu na vr­chole hôr vy­výšený nad pahor­ky. Budú k nemu prúdiť všet­ky národy

Bible21

2 V po­sledních dnech se přihodí, že hora Hos­po­di­nova domu bude čnítnad hor­ské vrcholy, vysoko nad všech­ny výšiny. Pohrnou se k ní všech­ny náro­dy,

Bible21Izaiáš2,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček