EkumenickýIzaiáš2,3

Izaiáš 2:3

a putovať mnohé kmene a po­vedia si: Poďme, vy­stúp­me na Hos­podinov vrch, do domu Jákobov­ho Boha, aby nás po­učil o svojich ces­tách a my budeme kráčať po jeho chod­níkoch. Veď zo Si­ona vy­j­de zákon, Hos­podinovo slovo z Jeruzalema.


Verš v kontexte

2 V budúcich dňoch bude pev­ne stáť vrch Hos­podinov­ho domu na vr­chole hôr vy­výšený nad pahor­ky. Budú k nemu prúdiť všet­ky národy 3 a putovať mnohé kmene a po­vedia si: Poďme, vy­stúp­me na Hos­podinov vrch, do domu Jákobov­ho Boha, aby nás po­učil o svojich ces­tách a my budeme kráčať po jeho chod­níkoch. Veď zo Si­ona vy­j­de zákon, Hos­podinovo slovo z Jeruzalema. 4 On bude súdiť medzi národ­mi a na­právať mnohé kmene, takže si z mečov ukujú rad­lice, zo svojich kopijí vinár­ske nože. Národ proti národu ne­po­z­dvih­ne meč a už sa nebudú cvičiť v boji.

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 A poj­dú mnohí ľudia a po­vedia: Poďte a vy­j­dime hore na vrch Hos­podinov, do domu Boha Jakobov­ho, a bude nás vy­učovať niek­torým zo svojich ciest, a budeme chodiť po jeho stez­kách! Lebo zo Si­ona vy­j­de zákon a slovo Hos­podinovo z Jeruzalema.

Evanjelický

3 poputujú mnohé kmene a po­vedia: Poďte, vy­stúp­me na vrch Hos­podinov k domu Boha Jákobov­ho. On nás bude učiť svojim ces­tám, aby sme chodili po Jeho chod­níkoch. Lebo zo Si­ona vy­j­de na­učenie a slovo Hos­podinovo z Jeruzalema.

Ekumenický

3 a putovať mnohé kmene a po­vedia si: Poďme, vy­stúp­me na Hos­podinov vrch, do domu Jákobov­ho Boha, aby nás po­učil o svojich ces­tách a my budeme kráčať po jeho chod­níkoch. Veď zo Si­ona vy­j­de zákon, Hos­podinovo slovo z Jeruzalema.

Bible21

3 zástu­py li­dí půjdou se slovy: „Pojďme, vy­stup­me na horu Hospodinovu, k Bohu Jáko­bovu – do jeho domu! Bude nás vy­učovat cestám svý­ma my bu­de­me cho­dit jeho stezkami.“ Ze Si­o­nu bude znít Hos­po­di­novo učení, z Je­ruzalé­ma se jeho slovo rozšíří.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček