EkumenickýIzaiáš2,1

Izaiáš 2:1

Slovo o Judsku a Jeruzaleme, ktoré vo videní prijal Izai­áš, Ámocov syn.


Verš v kontexte

1 Slovo o Judsku a Jeruzaleme, ktoré vo videní prijal Izai­áš, Ámocov syn. 2 V budúcich dňoch bude pev­ne stáť vrch Hos­podinov­ho domu na vr­chole hôr vy­výšený nad pahor­ky. Budú k nemu prúdiť všet­ky národy 3 a putovať mnohé kmene a po­vedia si: Poďme, vy­stúp­me na Hos­podinov vrch, do domu Jákobov­ho Boha, aby nás po­učil o svojich ces­tách a my budeme kráčať po jeho chod­níkoch. Veď zo Si­ona vy­j­de zákon, Hos­podinovo slovo z Jeruzalema.

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 Slovo, ktoré videl Izai­áš, syn Ámosov, o Júdovi a o Jeruzaleme.

Evanjelický

1 Slovo, ktoré Izai­áš, syn Ámócov, videl ako zjavenie o Jud­sku a Jeruzaleme.

Ekumenický

1 Slovo o Judsku a Jeruzaleme, ktoré vo videní prijal Izai­áš, Ámocov syn.

Bible21

1 Toto vi­děl Iza­iáš, syn Amo­sův, o Ju­dovi a Je­ruzalémě:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček