EkumenickýIzaiáš13,8

Izaiáš 13:8

Preľak­nú sa, za­chvátia ich kŕče a boles­ti, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú po­zerať jeden na druhého: tvár im bude horieť plameňom.


Verš v kontexte

7 Pre­to skles­nú všet­ky ruky a ochab­ne každé ľud­ské srd­ce. 8 Preľak­nú sa, za­chvátia ich kŕče a boles­ti, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú po­zerať jeden na druhého: tvár im bude horieť plameňom. 9 Hľa, deň Hos­podina pri­chádza, ukrut­ný, s hrôzou a roz­páleným hnevom, aby urobil zo zeme zborenis­ko a jej hriešnikov z nej vy­hubil!

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 Predesia sa; kŕče a boles­ti ich pochytia; budú sa svíjať ako žena, ktorá ide porodiť; každý bude s desením a v roz­pakoch hľadieť na svoj­ho blížneho; ich tváre budú horieť plameňom.

Evanjelický

8 Zdesia sa, kŕče a boles­ti ich za­chvátia, zvíjať sa budú ako rodička. Za­razene po­zrú jeden na druhého, ich tváre budú planúť ako oheň.

Ekumenický

8 Preľak­nú sa, za­chvátia ich kŕče a boles­ti, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú po­zerať jeden na druhého: tvár im bude horieť plameňom.

Bible21

8 Bu­dou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se bu­dou svíjet jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromen, tváře jim vzplanou pla­menem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček