EkumenickýIzaiáš13,7

Izaiáš 13:7

Pre­to skles­nú všet­ky ruky a ochab­ne každé ľud­ské srd­ce.


Verš v kontexte

6 Kvíľte, lebo blíz­ko je Hos­podinov deň, lebo príde ako skaza od Všemohúceho. 7 Pre­to skles­nú všet­ky ruky a ochab­ne každé ľud­ské srd­ce. 8 Preľak­nú sa, za­chvátia ich kŕče a boles­ti, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú po­zerať jeden na druhého: tvár im bude horieť plameňom.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

7 Pre­to ochab­núc klesnú všet­ky ruky, a každé srd­ce človeka sa rozp­lynie.

Evanjelický

7 Pre­to ochab­nú všet­ky ruky a každé ľud­ské srd­ce zmalát­nie.

Ekumenický

7 Pre­to skles­nú všet­ky ruky a ochab­ne každé ľud­ské srd­ce.

Bible21

7 A pro­to všech­ny ruce ochabnou, všechna srd­ce se stra­chy roz­plynou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček