EkumenickýIzaiáš13,14

Izaiáš 13:14

Vtedy sa každý vráti k vlastnému národu ako splašená gazela a ako ov­ce, ktoré nik ne­stráži, a každý bude bežať do svojej krajiny.


Verš v kontexte

13 Pre­to za­trasiem nebesami a zem sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre roz­horčenosť Hos­podina zá­stupov v deň, keď vzplanie jeho hnev. 14 Vtedy sa každý vráti k vlastnému národu ako splašená gazela a ako ov­ce, ktoré nik ne­stráži, a každý bude bežať do svojej krajiny. 15 Každý, koho do­pad­nú, bude pre­bod­nutý, a každý, koho do­chytia, pad­ne mečom.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 A bude jako za­plašená srna a jako stádo oviec, kde nie je toho, kto by shromaždil; každý sa ob­ráti k svoj­mu ľudu, a každý bude utekať do svojej zeme.

Evanjelický

14 A bude ako vy­plašená gazela a ako ov­ce, ktoré ni­kto ne­poz­háňa. Každý sa ob­ráti k svoj­mu ľudu a všet­ci uj­dú do svojej krajiny.

Ekumenický

14 Vtedy sa každý vráti k vlastnému národu ako splašená gazela a ako ov­ce, ktoré nik ne­stráži, a každý bude bežať do svojej krajiny.

Bible21

14 Jako vy­plašená gazela, jako stádo, jež nikdo nesvolá, každý se vrátí za svým lidem, každý uteče do své země.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček