EkumenickýIzaiáš10,30

Izaiáš 10:30

Krič z celého hrd­la, dcéra Gal­lím! Počúvaj, Lajša! Od­povedz jej, Anatót!


Verš v kontexte

29 pre­chádza cez pries­myk, v Gebe strávi noc. Ráma sa trasie, Sau­lova Gibea je na úteku. 30 Krič z celého hrd­la, dcéra Gal­lím! Počúvaj, Lajša! Od­povedz jej, Anatót! 31 Mad­mena uteká, obyvatelia Gebimu unikajú do bez­pečia.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

30 Nariekaj hlas­ne, dcéro Gal­lima! Po­zoruj ušima Lai­šo! Úbohý Anatót!

Evanjelický

30 Krič hlas­no, dcéra Gal­lím; načúvaj, Lajša, od­povedz jej, Anatót!

Ekumenický

30 Krič z celého hrd­la, dcéra Gal­lím! Počúvaj, Lajša! Od­povedz jej, Anatót!

Bible21

30 Ga­lim­ská dce­ro, hla­si­tě naříkej! Laišo, poslouchej! Anatote, při­dej se!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček