RoháčekIzaiáš10,30

Izaiáš 10:30

Nariekaj hlas­ne, dcéro Gal­lima! Po­zoruj ušima Lai­šo! Úbohý Anatót!


Verš v kontexte

29 Prej­dú priechodom; Geba, povedia, bude nám nocľažišťom. Strachom sa bude triasť Ráma; utečie Gibea Sau­lova. 30 Nariekaj hlas­ne, dcéro Gal­lima! Po­zoruj ušima Lai­šo! Úbohý Anatót! 31 Mad­mena sa dá na útek; obyvatelia Gebima budú ratovať a utekať.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

30 Nariekaj hlas­ne, dcéro Gal­lima! Po­zoruj ušima Lai­šo! Úbohý Anatót!

Evanjelický

30 Krič hlas­no, dcéra Gal­lím; načúvaj, Lajša, od­povedz jej, Anatót!

Ekumenický

30 Krič z celého hrd­la, dcéra Gal­lím! Počúvaj, Lajša! Od­povedz jej, Anatót!

Bible21

30 Ga­lim­ská dce­ro, hla­si­tě naříkej! Laišo, poslouchej! Anatote, při­dej se!