EkumenickýIzaiáš1,27

Izaiáš 1:27

Sion bude vy­kúpený súdom a jeho ob­rátení spravod­livosťou.


Verš v kontexte

26 Vrátim ti sud­cov, ako boli kedysi, aj tvojich porad­cov ako voľakedy. Po­tom ťa na­zvú spravod­livým mes­tom, mes­tom ver­nos­ti. 27 Sion bude vy­kúpený súdom a jeho ob­rátení spravod­livosťou. 28 Záhuba vzbúren­com a hriešnikom! Tí, čo opus­tia Hos­podina, za­hynú.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Sion bude vy­kúpený súdom a jeho na­vrátivší sa spraved­livosťou.

Evanjelický

27 Sion bude vy­kúpený súdom a spravod­livosťou tí, čo sa v ňom ob­rátia.

Ekumenický

27 Sion bude vy­kúpený súdom a jeho ob­rátení spravod­livosťou.

Bible21

27 Sion teh­dy bude vy­kou­pen práve­ma jeho kajícní sprave­dlností.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček