EvanjelickýIzaiáš1,27

Izaiáš 1:27

Sion bude vy­kúpený súdom a spravod­livosťou tí, čo sa v ňom ob­rátia.


Verš v kontexte

26 Vrátim ti tvojich sud­cov, ako boli kedysi, i tvojich rad­cov, ako boli na počiat­ku. Po­tom ťa na­zvú Spravod­livým mes­tom, Hradom ver­nos­ti. 27 Sion bude vy­kúpený súdom a spravod­livosťou tí, čo sa v ňom ob­rátia. 28 No od­pad­líci a hriešnici budú naraz zničení, a tí, čo opúšťajú Hos­podina, za­hynú.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Sion bude vy­kúpený súdom a jeho na­vrátivší sa spraved­livosťou.

Evanjelický

27 Sion bude vy­kúpený súdom a spravod­livosťou tí, čo sa v ňom ob­rátia.

Ekumenický

27 Sion bude vy­kúpený súdom a jeho ob­rátení spravod­livosťou.

Bible21

27 Sion teh­dy bude vy­kou­pen práve­ma jeho kajícní sprave­dlností.