RoháčekIzaiáš1,27

Izaiáš 1:27

Sion bude vy­kúpený súdom a jeho na­vrátivší sa spraved­livosťou.


Verš v kontexte

26 A na­vrátim ti tvojich sud­cov, k­torí budú jako tam prv, a tvojich rad­cov, ako na počiat­ku, a potom sa budeš volať mes­tom spraved­livos­ti, ver­ným mes­tom. 27 Sion bude vy­kúpený súdom a jeho na­vrátivší sa spraved­livosťou. 28 Ale skrúšenie od­pad­líkov a hriešnikov p­rij­de spolu, a tí, ktorí opúšťajú Hos­podina, za­hynú.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Sion bude vy­kúpený súdom a jeho na­vrátivší sa spraved­livosťou.

Evanjelický

27 Sion bude vy­kúpený súdom a spravod­livosťou tí, čo sa v ňom ob­rátia.

Ekumenický

27 Sion bude vy­kúpený súdom a jeho ob­rátení spravod­livosťou.

Bible21

27 Sion teh­dy bude vy­kou­pen práve­ma jeho kajícní sprave­dlností.