Ekumenický1. Mojžišova9,9

1. Mojžišova 9:9

Genesis

Uzat­váram svoju zmluvu s vami i s vaším po­tom­stvom


Verš v kontexte

8 Boh po­vedal No­achovi a jeho synom, čo boli s ním: 9 Uzat­váram svoju zmluvu s vami i s vaším po­tom­stvom 10 a so všet­kými živými bytosťami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všet­kou divou zverou, čo je s vami, so všet­kým, čo vy­šlo z korábu, so všet­kou zverou zeme.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 A ja, hľa, staviam svoju sm­luvu s vami i s vaším semenom po vás

Evanjelický

9 Aj­hľa, ja ustanovujem svoju zmluvu s vami a s vaším budúcim po­tom­stvom

Ekumenický

9 Uzat­váram svoju zmluvu s vami i s vaším po­tom­stvom

Bible21

9 „Hle, já uzavírám smlou­vu s vá­mi, s vaším bu­dou­cím se­menem

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček