Ekumenický1. Mojžišova9,10

1. Mojžišova 9:10

Genesis

a so všet­kými živými bytosťami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všet­kou divou zverou, čo je s vami, so všet­kým, čo vy­šlo z korábu, so všet­kou zverou zeme.


Verš v kontexte

9 Uzat­váram svoju zmluvu s vami i s vaším po­tom­stvom 10 a so všet­kými živými bytosťami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všet­kou divou zverou, čo je s vami, so všet­kým, čo vy­šlo z korábu, so všet­kou zverou zeme. 11 Uzat­váram s vami svoju zmluvu, že voda po­topy už ne­zničí nijakého živého tvora a nebude už po­topy, ktorá by zničila zem.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 i s každou dušou živou, ktorá je s vami, jako z vtác­tva, tak i z hoviad i zo všet­kých zvierat zeme s vami počnúc od všet­kých tých, ktoré vy­šly z korábu, až po každé zviera zeme.

Evanjelický

10 aj s každým živým tvorom, čo je pri vás, totiž s vtác­tvom, dobyt­kom a všet­kou poľnou zverou pri vás, od všet­kého, čo vy­šlo z korábu, až po všet­ky živočíchy zeme.

Ekumenický

10 a so všet­kými živými bytosťami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všet­kou divou zverou, čo je s vami, so všet­kým, čo vy­šlo z korábu, so všet­kou zverou zeme.

Bible21

10 i s každou živou bytostí, jež je s vá­mi – s ptactvem, do­bytkem i se vší polní zvěří – se vším živým, co vy­šlo z ar­chy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček