Ekumenický1. Mojžišova41,29

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:29

Genesis

Pri­chádza sedem rokov veľkej hoj­nos­ti v celom Egyp­te.


Verš v kontexte

28 To je to, čo som po­vedal faraónovi; Boh ukázal, čo urobí. 29 Pri­chádza sedem rokov veľkej hoj­nos­ti v celom Egyp­te. 30 Po nich príde sedem rokov hladu a na hoj­nosť sa za­bud­ne v celom Egyp­te. Hlad zničí celú krajinu.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

29 Hľa, prij­de sedem rokov veľkej hoj­nos­ti v celej Egypt­skej zemi.

Evanjelický

29 Aj­hľa, príde sedem veľmi úrod­ných rokov v celom Egyp­te.

Ekumenický

29 Pri­chádza sedem rokov veľkej hoj­nos­ti v celom Egyp­te.

Bible21

29 Hle, na ce­lou egyptskou zem při­chází sedm let ve­liké hojnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček