Ekumenický1. Mojžišova41,30

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:30

Genesis

Po nich príde sedem rokov hladu a na hoj­nosť sa za­bud­ne v celom Egyp­te. Hlad zničí celú krajinu.


Verš v kontexte

29 Pri­chádza sedem rokov veľkej hoj­nos­ti v celom Egyp­te. 30 Po nich príde sedem rokov hladu a na hoj­nosť sa za­bud­ne v celom Egyp­te. Hlad zničí celú krajinu. 31 V krajine nebude ani spomien­ka na hoj­nosť pre veľký hlad, ktorý po­tom na­stane.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

30 A po nich na­stane sedem rokov hladu, a za­bud­ne sa všet­ka tá hoj­nosť v Egypt­skej zemi, a hlad za­hubí zem.

Evanjelický

30 Ale po nich na­stane sedem rokov hladu a za­bud­ne sa na všet­ku hoj­nosť v Egyp­te; hlad zmorí krajinu,

Ekumenický

30 Po nich príde sedem rokov hladu a na hoj­nosť sa za­bud­ne v celom Egyp­te. Hlad zničí celú krajinu.

Bible21

30 Po nich však na­stane sedm let hla­du, kdy se v egyptské zemi na všech­nu tu hojnost za­po­mene. Hlad stráví ce­lou zem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček