Ekumenický1. Mojžišova41,28

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:28

Genesis

To je to, čo som po­vedal faraónovi; Boh ukázal, čo urobí.


Verš v kontexte

27 Sedem vy­chud­nutých a škaredých kráv, ktoré vy­stúpili po­tom, je sedem rokov práve tak, ako sedem prázd­nych a východ­ným vet­rom za­horených klasov; to bude sedem rokov hladu. 28 To je to, čo som po­vedal faraónovi; Boh ukázal, čo urobí. 29 Pri­chádza sedem rokov veľkej hoj­nos­ti v celom Egyp­te.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

28 To je to, čo som hovoril fara­onovi. Bôh to, čo bude činiť, ukázal fara­onovi.

Evanjelický

28 Na to som mys­lel, keď som hovoril faraónovi, že Boh zjavuje faraónovi, čo mieni urobiť.

Ekumenický

28 To je to, čo som po­vedal faraónovi; Boh ukázal, čo urobí.

Bible21

28 Jak jsem už ře­kl, Bůh fa­rao­novi ukázal, co se chys­tá uči­nit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček