Ekumenický1. Mojžišova41,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:12

Genesis

Bol tam s nami heb­rej­ský mladík, sluha veliteľa teles­nej stráže. Keď sme mu vy­rozp­rávali svoje sny, on nám ich vy­ložil; každému vy­ložil jeho sen.


Verš v kontexte

11 Jed­nej noci sa každému z nás pri­snil iný, osob­ne výz­nam­ný sen. 12 Bol tam s nami heb­rej­ský mladík, sluha veliteľa teles­nej stráže. Keď sme mu vy­rozp­rávali svoje sny, on nám ich vy­ložil; každému vy­ložil jeho sen. 13 Ako nám ich vy­ložil, tak sa stalo. Ja som sa do­stal na svoje pôvod­né mies­to a toho druhého obesili.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

12 A bol tam s nami nejaký hebrejský mládenec, služob­ník náčel­níka kráľov­skej stráže, a keď sme mu poroz­právali, čo sa nám snívalo, vy­ložil nám naše sny, obi­dvom vy­ložil podľa toho, jaký bol ktorého sen.

Evanjelický

12 Bol tam s nami heb­rej­ský mládenec, sluha veliteľa teles­nej stráže, a my sme mu naše sny vy­rozp­rávali. On nám ich vy­ložil; každému osobit­ne vy­ložil jeho sen.

Ekumenický

12 Bol tam s nami heb­rej­ský mladík, sluha veliteľa teles­nej stráže. Keď sme mu vy­rozp­rávali svoje sny, on nám ich vy­ložil; každému vy­ložil jeho sen.

Bible21

12 A byl tam s ná­mi je­den hebrej­ský mladík, ot­rok ve­li­te­le stráže. Vy­právě­li jsme mu své sny a on nám je vy­ložil; každé­mu dal výklad jeho snu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček