Ekumenický1. Mojžišova41,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 41:13

Genesis

Ako nám ich vy­ložil, tak sa stalo. Ja som sa do­stal na svoje pôvod­né mies­to a toho druhého obesili.


Verš v kontexte

12 Bol tam s nami heb­rej­ský mladík, sluha veliteľa teles­nej stráže. Keď sme mu vy­rozp­rávali svoje sny, on nám ich vy­ložil; každému vy­ložil jeho sen. 13 Ako nám ich vy­ložil, tak sa stalo. Ja som sa do­stal na svoje pôvod­né mies­to a toho druhého obesili. 14 Nato dal faraón za­volať Jozefa, ktorého hneď pri­vied­li zo žalára. Dal sa ostrihať, pre­ob­liekol si šaty a pred­stúpil pred faraóna.

späť na 1. Mojžišova, 41

Príbuzné preklady Roháček

13 A stalo sa, že jako nám vy­ložil, tak i bolo: mňa na­vrátil fara­on do môj­ho úradu a jeho obesil.

Evanjelický

13 I stalo sa tak, ako nám to on vy­ložil. Mňa faraón uviedol späť do môj­ho úradu a tam­toho dal obesiť.

Ekumenický

13 Ako nám ich vy­ložil, tak sa stalo. Ja som sa do­stal na svoje pôvod­né mies­to a toho druhého obesili.

Bible21

13 A jak nám vy­ložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pe­kař byl oběšen.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček