Ekumenický1. Mojžišova37,7

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:7

Genesis

Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa po­stavil a zo­stal stáť. Vaše snopy sa rozo­stavali do­okola a klaňali sa môj­mu snopu.


Verš v kontexte

6 Po­vedal im totiž: Počúvaj­te, čo sa mi pri­snilo: 7 Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa po­stavil a zo­stal stáť. Vaše snopy sa rozo­stavali do­okola a klaňali sa môj­mu snopu. 8 Nato mu bratia po­vedali: Vari chceš nad nami kraľovať či panovať? Pre jeho sny a reči ho ešte viac znenávideli.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

7 Hľa, viazali sme snopy pro­stred poľa. A tu hľa, po­vs­tal môj snop aj stál, a ešte hľa, vaše snopy stály do­okola a klaňali sa môj­mu snopu.

Evanjelický

7 Viazali sme snopy na poli; tu sa môj snop po­stavil a os­tal stáť. Vaše snopy ho však ob­stali a klaňali sa môj­mu snopu.

Ekumenický

7 Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa po­stavil a zo­stal stáť. Vaše snopy sa rozo­stavali do­okola a klaňali sa môj­mu snopu.

Bible21

7 Váza­li jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy obklopi­ly ten můj a klaněly se mu!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček