Ekumenický1. Mojžišova37,8

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:8

Genesis

Nato mu bratia po­vedali: Vari chceš nad nami kraľovať či panovať? Pre jeho sny a reči ho ešte viac znenávideli.


Verš v kontexte

7 Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa po­stavil a zo­stal stáť. Vaše snopy sa rozo­stavali do­okola a klaňali sa môj­mu snopu. 8 Nato mu bratia po­vedali: Vari chceš nad nami kraľovať či panovať? Pre jeho sny a reči ho ešte viac znenávideli. 9 Jozef mal aj iný sen a vy­rozp­rával ho bratom. Po­vedal: Mal som ešte iný sen. Klaňalo sa mi Sln­ko, Mesiac a jedenásť hviezd.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

8 A jeho bratia mu po­vedali: Či azda budeš kraľovať nad na­mi? Alebo či snáď budeš panovať nad na­mi? A ešte viacej ho nenávideli pre jeho sny a pre jeho slová.

Evanjelický

8 Nato mu bratia po­vedali: Vari chceš byť kráľom nad na­mi, alebo chceš panovať nad na­mi? A znenávideli ho ešte viac pre jeho sny a reči.

Ekumenický

8 Nato mu bratia po­vedali: Vari chceš nad nami kraľovať či panovať? Pre jeho sny a reči ho ešte viac znenávideli.

Bible21

8 Jeho bratři mu řek­li: „Tak ty bys nad ná­mi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl vládnout? ! A tak ho nenávi­dě­li ještě víc, kvů­li jeho snům a jeho slovům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček