Ekumenický1. Mojžišova37,6

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:6

Genesis

Po­vedal im totiž: Počúvaj­te, čo sa mi pri­snilo:


Verš v kontexte

5 Raz mal Jozef sen, a keď ho roz­povedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli. 6 Po­vedal im totiž: Počúvaj­te, čo sa mi pri­snilo: 7 Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa po­stavil a zo­stal stáť. Vaše snopy sa rozo­stavali do­okola a klaňali sa môj­mu snopu.

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo im po­vedal: Počuj­te, prosím, ten­to sen, ktorý sa mi sníval:

Evanjelický

6 Hovoril im: Počúvaj­te, čo sa mi snívalo.

Ekumenický

6 Po­vedal im totiž: Počúvaj­te, čo sa mi pri­snilo:

Bible21

6 Ře­kl jim: „Po­s­lech­ně­te si pro­sím můj sen:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček