Ekumenický1. Mojžišova37,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 37:5

Genesis

Raz mal Jozef sen, a keď ho roz­povedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli.


Verš v kontexte

4 Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než os­tat­ných svojich synov, znenávideli ho a ne­vedeli sa s ním prívetivo rozp­rávať. 5 Raz mal Jozef sen, a keď ho roz­povedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli. 6 Po­vedal im totiž: Počúvaj­te, čo sa mi pri­snilo:

späť na 1. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď sa potom sníval Jozefovi ­zvlášt­ny sen, a oznámil ho svojim bratom, nenávideli ho ešte viac.

Evanjelický

5 Raz mal Jozef sen, a keď ho vy­rozp­rával svojim bratom, ešte viac ho znenávideli.

Ekumenický

5 Raz mal Jozef sen, a keď ho roz­povedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli.

Bible21

5 Josef měl sen, ale když ho vy­právěl svým bra­trům, nenávi­dě­li ho tím více.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček