Ekumenický1. Mojžišova33,5

1. Mojžišova 33:5

Genesis

Keď sa Ézav roz­hliadol a uvidel ženy s deťmi, po­vedal: Kto sú títo pri tebe? Jákob od­povedal: To sú moje deti, ktorými ob­daril Boh tvoj­ho služob­níka.


Verš v kontexte

4 Ézav sa roz­behol v ústrety bratovi, ob­jal ho, padol mu okolo krku a po­boz­kal ho. Obaja plakali. 5 Keď sa Ézav roz­hliadol a uvidel ženy s deťmi, po­vedal: Kto sú títo pri tebe? Jákob od­povedal: To sú moje deti, ktorými ob­daril Boh tvoj­ho služob­níka. 6 Po­tom pred­stúpili slúžky s deťmi a po­klonili sa.

späť na 1. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď po­z­dvihol svoje oči a videl ženy a deti, pýtal sa: Kto ti títo? A on odpovedal: To deti, ktoré dal Bôh z milos­ti tvoj­mu služob­níkovi.

Evanjelický

5 Keď po­z­dvihol oči a uvidel ženy a deti, opýtal sa: Koho to máš pri sebe? On od­povedal: To sú deti, ktorými Boh požeh­nal tvoj­ho sluhu.

Ekumenický

5 Keď sa Ézav roz­hliadol a uvidel ženy s deťmi, po­vedal: Kto sú títo pri tebe? Jákob od­povedal: To sú moje deti, ktorými ob­daril Boh tvoj­ho služob­níka.

Bible21

5 Když po­tom po­zve­dl oči, spatřil že­ny s dět­mi a ře­kl: „Kdo je to s tebou?“ Jákob od­po­věděl: „To jsou dě­ti, který­mi Bůh ob­da­roval tvého služebníka.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček